پاسخ به سوالات  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 12 تیر 1393 در ساعت 21:59

پاسخ به سوالات :

1-هزینه های فرزندان تحت پوشش :

مستمری ماهیانه هرفرزند تحت پوشش ، با توجه به امکانات و شرایط مالی انجمن ماهیانه 150000ریال می باشد که به این مبلغ عیدی ، هزینه لوازم التحریر ووسایل کمک آموزشی ، هزینه های درمان ..نیز اضافه می گردد و حدودا هزینه سرپرستی سالیانه یک دانش آموز 3000000ریال می باشد .

2-نحوه پرداخت مستمری ها :

جهت سرپرست (بعضا مادرهای فرزندان تحت پوشش ) حسابی دربانک ملی افتتاح ومستمری ها ماهیانه به حسابشان واریز می گردد.

3-هزینه های جاری انجمن :

انجمن هیچگونه هزینه جاری نداشته وامامی اعضای هیات مدیره ، فعالیت درانجمن را داوطلبانه و به عنوان صالحات باقیات تلقی کرده و طی دوازده سال فعالیت انجمن ، ریالی به عنوان حق الزحمه پرداخت نگردیده است وتمامی مبالغ اهدایی درجهت کمک به فرزندان ایتام هزینه گردیده است .

4-نحوه ارتباط فرزندان و یا سرپرستان خانواده با انجمن :

سرکارخانم نژاد ویسی به عنوان رابط انجمن با خانواده ها می باشد و صرفا خانواده ها جهت انجام امور جاری ودریافت کمک های نقدی و جنسی باایشان درارتباط بوده و از طریق ایشان مسائل مطروحه توسط خانواده ها پیگیری می شود.

5-حیطه جغرافیایی و تحصیلی فرزندان تحت پوشش :

باتوجه به اساسنامه انجمن ، فعالیت های انجمن منحصرا مربوط به دانش آموز ایتام ودرحدود جغرافیایی شهرستان ملارد می باشد و دانش آموزان شاغل به تحصیل از اول ابتدایی تا پایان دوره متوسطه را در بر می گیرد ودرصورت قبولی در دانشگاه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دانشگاه به آنان پرداخت و از حیطه سرپرستی انجمن خارج می گردند.

6-نحوه شناسایی فرزندان :

دانش آموزان از طریق رابطین ، مدیران محترم مدارس ، معاونین ، مربیان ، مشاورین ، معلمین و اعضای انجمن شناسایی می شوند و پس از تکمیل پرونده تحت سرپرستی قرار می گیرند.

7-نحوه سرپرستی :

تمامی فرزندان تحت پوشش ، تحت سرپرستی قانونی خود ، بعضا مادرها هستند ودرکنارخانواده زندگی می کنند و انجمن به مناسبت های مختلف ، برنامه هایی هم جهت سرپرستان دارد که برای نمونه می توان به برگزاری اردوهای تفریحی -زیارتی در مشهد مقدس و شمال کشور اشاره کرد .

8-کمک های جنسی :

خیرین محترم می توانند کمک های جنسی خود را با هماهنگی انجمن در اختیار انجمن قرارداده تا بین خانواده ها توزیع گردد. اما نکته قابل توجه این است که کمک ها باید به تعداد تمامی خانواده ها تحت سرپرستی باشد . هدایای جنسی اهدایی بسته بندی و به خانواده ها توزیع می گردد .

9- آیا خیرین می توانند به عنوان حامی از فرزندان حمایت کنند ؟

بلی . هم می توانند با مراجعه به انجمن ، فرزندان را انتخاب و هم می توانند هزینه سرپرستی فرزند یا فرزندان را به حساب انجمن و انجمن به حساب آنها واریز کند.  

10- نحوه تامین هزینه های انجمن :

هزینه های انجمن توسط خیرین خصوصا معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ملارد تامین می گردد. این عزیزان گرانقدر مبلغی از حقوق ماهیانه خود را به این امرخداپسندانه اختصاص داده ، این حقوق ماهیانه از حقوقشان کسر و به حساب انجمن واریز می گردد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.